Služby

 

Poradenské služby ve stavebnictví

 • Energetické audity a energetické posudky dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.
 • Kontroly klimatizace dle vyhlášky č. 193/2013 Sb.
 • Kontroly kotlů dle vyhlášky č. 194/2013 Sb.
 • Průkazy energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 • Energetické štítky budov dle ČSN 730540-2
 • Tepelně technické výpočty
 • Odborné posudky pro program Zelená úsporám

Projekční a inženýrská činnost

 • Vzduchotechnika – větrání, odsávání, klimatizace, posuzování komínů, tlakový vzduch …
 • Vytápění – teplovodní, podlahové, elektrické, parní …
 • Plyn – přípojky, rozvody plynu, regulace …
 • Pozemní stavby – zemědělské, průmyslové, občanské a bytové stavby, rekonstrukce, modernizace, novostavby, zateplování bytových domů dle programu Nový Panel
 • Technický dozor stavebníka (investora)

Zaujaly vás poskytované služby? Kontaktujte mě.

Kontaktní údaje

Ing. Lumír Štencek
Tel.: +420 776 214 684
E-mail: stencek@volny.cz